نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر  
تاریخ تولد*
  /   /   13
شماره شناسنامه*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
آخرین معدل*
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
آدرس  
تقاضای ثبت نام برای پایه:*  
نسبت*
 


سال تحصیلی
 
مقطع
 
پایه
 
معدل


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
سال تحصیلی
مقطع
پایه
آخرین معدل
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
آدرس
تقاضای ثبت نام برای پایه:


مشخصات افراد خانواده


سابقه تحصیلی